Indonesische Leenwoorden

start search at Astart search at Bstart search at Cstart search at Dstart search at Estart search at Fstart search at Gstart search at Hstart search at Istart search at Jstart search at Kstart search at Lstart search at Mstart search at Nstart search at Ostart search at Pstart search at Qstart search at Rstart search at Sstart search at Tstart search at Ustart search at Vstart search at Wstart search at Xstart search at Ystart search at Z

- D -

WoordUitspraakBetekenisHerkomstIndon.alternatief
dabal, dobol~dubbelNL 
dabing~(in)dubbenEN 
dam~dam, waterkeringNL 
dam, dam-dam~dam(spel)NL 
dansa~dansenNL 
dasbor~dashboardEN 
dasidassie(strop)dasNL 
dastar~dusterEN 
data~data, gegevensNL 
dating~afspraakje, dateringEN 
datum~datumNL 
de fakto~de fakto, feitelijkNL 
debarkasi~debarkeringNL 
debat~debatNL 
debet~debetNL 
debil~debielNL 
dedikasi~dedicatie, toewijdingNL 
deduksi~deductie, afleidingNL 
deeskalasi~deŽscalatieNL 
defekasi~defaecatie, ontlastingNL 
defender~defender (verdediger)EN 
defensi~defensieNL 
defisiensi~deficiŽntie, tekortNL 
defisit~deficit (verschil)EN 
deflasi~deflatie, waardevermeerderingNL 
deforestasi~deforestation (ontbossing)EN 
deformasi~deformatie, vervormingNL 
degenerasi~degeneratieNL 
degradasi~degradatieNL 
dehidrasi~dehydratieNL 
dehumanisasi~dehumaniseringNL 
deifikasi~deification (vergoddelijking)EN 
dekade~decade (decennium)EN 
dekingdťkingdekkingNL 
deklamasi~declamatieNL 
deklarasi~declaratieNL 
dekoder~decoderEN 
dekolonisasi~dekolonisatieNL 
dekomposisi~decompositieNL 
dekompresi~decompressieNL 
dekonsentrasi~deconcentratieNL 
dekonstruksi~deconstructieNL 
dekor~decorNL 
dekorasi~decoratieNL 
dekret, dekrit~decreetNL 
dekriminalisasi~decriminaliseringNL 
dekte diktediktťdicteeNL 
delegasi~delegatie, afvaardigingNL 
delik~delictNL 
delikat~delicaatNL 
delta~deltaNL 
delusi~delusion (zinsbechoogeling)EN 
demagog~demagoogNL 
demarkasi~demarcatieNL 
demensi~demensieNL 
demensia~dementieNL 
demiliterisasi~demilitarisatieNL 
demisionerdemiesionnŤrdemissionairNL 
demo~demonstratieNL 
demobilisasi~demobilisatieNL 
demograf~demograafNL 
demokrasi~democratieNL 
demon~demonNL 
demonstrasi~demonstratieNL 
demoralisasi~demoralisatieNL 
demosi~demotion (degradatie)EN 
denasionalisasi~denationalisatieNL 
dendi~dandyEN 
denim~denimEN 
denominasi~denominatieNL 
denotasi~denotatieNL 
dentis~dentist (tandarts)EN 
deodoran~deodorantNL 
departemen~departement, ministerieNL 
depersonalisasi~depersonalisatieNL 
depinisi, definisi~definitieNL 
depisa, devisa~deviezenNL 
depo~depotNL 
depolitisasi~depolitiseringNL 
deponir~deponerenNL 
depopulasi~depolulatie, ontvolkingNL 
deportasi~deportatieNL 
deposit~depositEN 
deposito~deposito, stortingNL 
depot~depotNL 
depresi~depressieNL 
depresiasi~depreciatie, waardeverminderingNL 
deputasi~deputatieNL 
derajat~graadNL 
derap~(paarden)drafNL 
deregulasi~dereguleringNL 
deril~drillNL 
derivasi~derivatie, afgeleideNL 
dermatolog~dermatoloogNL 
desain, disain~design (ontwerp)EN 
desegregasi~desegregatieNL 
desember~decemberNL 
deselerasi~desceleration (vaartvermindering)EN 
desentralisasi~decentralisatieNL 
desersi~desertieNL 
desertir~deserteurNL 
desibel~decibelNL 
desiliter~deciliterNL 
desimal~decimaalNL 
desimeter~decimeterNL 
desinfeksi~desinfectieNL 
desintegrasi~desintegratieNL 
deskripsi, diskripsi~description (beschrijving)EN 
despot~despootNL 
destabilisasi~destabilisatieNL 
destilasi, distilasi~distillatieNL 
destinasi~destination (bestemming)EN 
destruksi~destructieNL 
detasemen~detachementNL 
deteksi~detectieNL 
detektip, ditektif~detektiveNL 
detensi~detentieNL 
detergen, deterjen~detergent (wasmiddel)EN 
detil~detailNL 
detoksifikasi~detoxificatieNL 
detonasi~detonation (explosie)EN 
detonator~detonatorNL 
devaluasi~devaluatieNL 
deviasi~deviatie, afwijkingNL 
devisa~deviezenNL 
devosi~devotieNL 
de yure~de jure (wetsterm)NL 
diabetes~diabetes, suikerziekteNL 
diadem~diadeemNL 
diafragma~diafragma (camera)NL 
diafragma~diaphragm (middenrif)EN 
diagnosa~diagnoseNL 
diagonal~diagonaalNL 
diagram~diagramNL 
diakon~diakenNL 
diakoni~diaconieNL 
diakritik~diacritischNL 
diakronis~diachronischNL 
dialek~dialectNL 
dialektik~dialectiekNL 
dialektologi~dialectolgieNL 
dialog~dialoogNL 
diameter~diameterNL 
diapositif~diapositiefNL 
diare~diarreeNLmencret
diaspora~diaspora, verstrooiingNL 
diatermi~diathermieNL 
diatonik~diatonischNL 
didaktik~didactiekNL 
didong, didon~dÓtes donc, FransmanFR 
dietdiŤtdieetNL 
diferensi~difference (verschil)EN 
difinisi~definitieNL 
difinitif~difinitip definitiefNL 
difraksi~diffractie, lichtbuigingNL 
difteri~difterieNL 
difusi~diffusieNL 
digestif~digestiefNL 
digitdidjietdigit (cijfer)EN 
digresi~digressie, uitweidingNL 
diklorida~dichlorideNL 
diksi~dictieNL 
diktat~diktaat, aantekeningNL 
dilema~dilemmaNL 
dilman~rijgtuig (naar uitvinder Deleman)NLdokar, delman, bendi
dimensi~demensieNL 
diminutif~diminutief, verkleinwoordNL 
dinamik~dynamiekNL 
dinamis~dynamischNL 
dinamit~dynamietNL 
dinamo~dynamoNL 
dinas, dines~dienstNL 
dinasti~dynastieNL 
dinosaurus~dinosaurusNL 
diode~diodeNL 
dioksin~dioxineNL 
dioptri~dioptrieNL 
diorama~dioramaNL 
dipan, divan~divan, rustbedNL 
dipisi, divisi~divisieNL 
diploma~diplomaNL 
diplomasi~diplomatieNL 
direk~directNL 
direksi~directieNL 
direktorat~directoraatNL 
direktris~directriceNL 
direktur~directeurNL 
dirigen~dirigentNL 
dirjen~directeur-generaalNL 
disel~dieselNLsolar
disenteri~dysenterieNL 
disertasi~dissertatieNL 
disfungsi~dysfunctieNL 
disharmoni~disharmonieNL 
disiden~dissidentNL 
disilusi~desillusieNL 
disimilasi~dissimilatieNL 
disinformasi~desinformatieNL 
disintegrasi~desintegratieNL 
disiplin~isciplineNL 
disipliner~disciplinairNL 
disko~discoNL 
diskon~discount (korting)EN 
diskontinu~discontinuNL 
diskonto~disconto, kortingNL 
diskotik~discotheekNL 
diskredit~discredietNL 
diskrepansi~discrepantieNL 
diskresi~discretieNL 
diskret~discreetNL 
diskriminasi~discriminatieNL 
diskualifikasi~diskwalificatieNL 
diskursif~discursief, redelijkNL 
diskusi~discussieNL 
disleksia~dyslexieNL 
dislokasi~dislocation (verplaatsing)EN 
disonan~dissonantNL 
disorder~disorder (stoornis)EN 
disorganisasi~desorganisatieNL 
disorientasi~desoriŽntatieNL 
disosiasi~dissociatieNL 
disparitas~dispariteit, ongelijkheidNL 
dispensasi~dispensatieNL 
disposisi~dispositie, beschikkingNL 
disrupsi~disruptieNL 
distansi~distantieNL 
distilasi~distillatieNL 
distingsi~distinctieNL 
distorsi~distortieNL 
distribusi~distributieNL 
distributor~distributeurNL 
distrik~districtNL 
diversifikasi~diversificatieNL 
diversitas~diversiteitNL 
dividen~dividentNL 
divisi~divisieNL 
doane, duane~douaneNL 
dogma~dogmaNL 
dokar~dogkar, tweewielig rijtuigjeNL 
dokter~dokterNL 
doktor~doctorNL 
doktrin~doctrine, leerNL 
dokumen~documentNL 
dokumentasi~documentatieNL 
dokumenter~documentairNL 
dol~dol (schroef)NL 
dolar~dollarNL 
dolfin~dolphin (dolfijn)ENlumba-lumba
dom~dom (kathedraal)NL 
domein~domeinNL 
domestik~domestic (binnenlands)EN 
dominan~dominantNL 
dominansi~dominantieNL 
dominasi~dominatieNL 
domine~domineeNLpendeta
domino~domino(spel)NL 
domisili~domicilie, verblijfplaatsNL 
donasi~donatieNL 
donat~doughnut (oliebol, donut)EN 
donder~donder NL gunturNL 
donkerak, donkrak~domme krachtNL 
donjuan~Don Juan, vrouwengekNL 
dop~(wiel)dopNL 
dopercis~doperwtenNL 
doping~dopingNL 
dorman~dormant (sluimerend)EN 
dorslah~doorslag(papier)NL 
dortrap~(sepeda_) doortrapfietsNL 
dos, dus~doosNL 
dosen~docentNL 
dosin~dozijnNLlusin
dosir~docerenNL 
dosir~dossierNL 
dosis~dosisNL 
draf~draft (concept)EN 
dragon~dragon (draak)ENnaga
drainase~drainage (afvoer)EN 
dram, drum~drum (trom)EN 
drama~dramaNL 
dramatik~dramatiekNL 
dramaturg~dramaturgNL 
dramben~drumbandNL 
draperi~draperie, gedrapeerdNL 
drastis~drastisch, ingrijpendNL 
drat~(schroef)draadNL 
dresoar~dressoirNL 
dresur~dressuur (paard, hond)NL 
dribel~dribbel (bal)NL 
dril~drill (boren)EN 
drop~drop (afwerpen, afzetten)EN 
dualismedoealismedualismeNL 
dubelirdoebelirdoublerenNL 
dueldoewelduelNL 
duetdoewetduetNL 
duit, doidoeitduiten, geldNL 
dumping~dumpenEN 
dupdoopdoopNLpermandian, baptis
dupleksdoepleksduplexNL 
duplodoeploduplo, tweevoudNL 
durasidoerasi(tijds)duurNL 
dusdoesdoosNL 
dus~doucheNL 
 
start search at Astart search at Bstart search at Cstart search at Dstart search at Estart search at Fstart search at Gstart search at Hstart search at Istart search at Jstart search at Kstart search at Lstart search at Mstart search at Nstart search at Ostart search at Pstart search at Qstart search at Rstart search at Sstart search at Tstart search at Ustart search at Vstart search at Wstart search at Xstart search at Ystart search at Z

 

[ << Vorig ]

 
Een zuster-site van